ข่าวสารอัพเดท

Twitter! เริ่มทดสอบการขยาย Tweet เป็น 280 ตัวอักษร ต่อโพส

2017-09-28 17:33:09

Twitter! เริ่มทดสอบการขยาย Tweet เป็น 280 ตัวอักษร ต่อโพส

ทาง Twitter ได้มีการอธิบายเหตุผลไว้ว่า ด้วยความแตกต่างทางรูปแบบภาษา มันส่งผลกระทบโดยตรงต่อการสื่อสารภายใต้ข้อจำกัดของ 140 ตัวอักษร อย่างเช่น การสื่อสารในภาษาอังกฤษ หรือภาษาไทย 140 ตัวอักษร ดูเหมือนจะไม่เพียงพอต่อการสื่อสาร ในขณะที่ภาษาญี่ปุ่นกลับมีพื้นที่เหลือเฟือ ซึ่งเกิดจากการที่ 1 ตัวอักษร ของภาษาญี่ปุ่นสามารถสื่อความหมายได้มากกว่าที่ 1 ตัวอักษร ในภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยสามารถทำได้

ซึ่งจากฐานข้อมูลของ Twitter มีการสำรวจพบว่า 9% ของ Tweets ในภาษาอังกฤษนั้น ใช้เต็มจำนวน 140 ตัวอักษร ในขณะที่ภาษาญี่ปุ่นมีเพียงแค่ 0.4% เท่านั้น ที่ใช้ครบ 140 ตัวอักษร

จากภาพด้านบน เป็นการทดสอบการพิมพ์ประโยคที่สื่อความหมายเดียวกันจะเห็นได้ว่า ภาษาอังกฤษใช้ 140 ตัวอักษร, ภาษาสเปนใช้ 154 ตัวอักษร ในขณะที่ภาษาญี่ปุ่นใช้แค่ 67 ตัวอักษร

ดังนั้น เพื่อให้ทุกคนสามารถแสดงความรู้สึกบนข้อความได้สะดวกมากขึ้น ทาง Twitter จึงเริ่มทดสอบการพิมพ์ข้อความขนาด 280 ตัวอักษร ซึ่งน่าจะเป็นจำนวนที่เราสามารถสื่อสารได้โดยไม่ต้องพยายาม ตัดหรือย่อคำมากนัก เหมือนที่ทุกวันนี้เราต้องสรรหาคำย่อมาใช้

อย่างไรก็ตาม การทดสอบนี้เพิ่งเริ่มต้นขึ้น มีผู้ใช้จำนวนน้อยมากที่ได้รับเลือกให้ทดลองใช้งาน และยังไม่มีกำหนดการที่ชัดเจนว่า จะเปิดให้ทุกคน Tweet แบบ 280 ตัวอักษรได้เมื่อไหร่

ที่มา : twitter